YAZARLAR Nüket Hekiman Çörekçioğlu
12
14
16
18
10/07/2018 12:13
Aile Konutu Nedir? Korumadan yararlanmak için ne yapmak gerekir?

Türk Medeni Kanun’un kabulü ile hayatımıza giren aile konutu kavramı, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ortak hayatlarının merkezi haline getirip sürekli yaşadıkları konutu ifade eder. Bir yerin aile konutu niteliği taşıyabilmesi için evlilik birliğinin kurulmuş ve devam ediyor olması ve eşlerin devamlı surette o konutta oturuyor olması şarttır. Bu nedenle eşlerin zaman zaman oturduğu yazlık evleri aile konutu niteliği taşımaz. Evlilik birliği içerisinde sadece tek bir yer aile konutu sayılabilir.

Aile konutu, konut üzerinde hak sahibi olan eş için olduğu kadar diğer eş ve varsa çocuklar için de çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle aile konutuna kanunla bazı sınırlamalar ve korumalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar, evlilik birliği devam ettiği sürece geçerli olacaktır. Tarafların bu konutun aile konutu olduğuna ilişkin bir işlem yapması zorunlu değildir; ancak taraflardan biri dilerse konutun, aile konutu niteliğine sahip olduğuna ilişkin tapuya şerh verdirebilir.

Aile konutunun mülkiyeti eşlerden birine aitse bile diğer eşin rızası olmadıkça malik eş aile konutunu devredemeyeceği gibi aile konutu üzerindeki hakları da sınırlandıramaz.

Aile konutunda kira sözleşmesi ile oturuluyor ve kiracı sadece eşlerden biri olsa bile, diğer eş dilerse kiralayana yapacağı bir bildirim ile kira sözleşmesinin tarafı haline gelebilir. Aile konutuna ilişkin kira sözleşmesi eşlerden biri üzerine ise de, diğer eş kiracıya yapacağı bir bildirim ile kira sözleşmesinin tarafı haline gelebilir. Sadece bir eş, kira sözleşmesine tarafsa, taraf olan eş tek başına kira sözleşmesini feshedemez. Diğer eşin rızası alınmaksızın yapılan fesih bildirimi geçersizdir. Kira sözleşmesinin feshi gibi, devrine, tahliyesine, tadiline ilişkin sözleşmeler ve kira şerhinin terkini gibi konularda da diğer eşin rızası aranmaktadır.

Günümüzde genellikle malik olmayan eş konumunda bulunan kadınlar, tapuda yaşadıkları konutun aile konutu olduğuna ilişkin şerh düşürebilirler. Bu şerh sayesinde kanundaki aile konutu sınırlamalarına ek olarak üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımlarını da ortadan kaldıracaklar ve konutları üzerinde kendi iradeleri dışında işlem yapılmasının önüne geçeceklerdir. Bu şerhi işletmek isteyen eş, konutun aile konutu olduğuna dair muhtardan alacağı bir belge ve evlilik cüzdanı ile tapu müdürlüğüne başvuru yapmalıdır.

Önceki Yazılar :

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :