ICCI 2018 TÜSİAD özel oturumu: Türkiye enerjide 3D formülü ile yılda 34 milyar dolarlık ek katma değer elde edebilir

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:00
12
14
16
18

ICCI 2018 TÜSİAD ÖZEL OTURUMU: TÜRKİYE ENERJİDE 3D FORMÜLÜ İLE

YILDA 34 MİLYAR DOLARLIK EK KATMA DEĞER ELDE EDEBİLİR   

TÜSİAD ile BCG’nin hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışmasında “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) formülüyle 2030 yılında 99 milyar dolarlık beklenen katma değere ek olarak 34 milyar dolar (2010 $) daha katma değer yaratılabileceği belirtiliyor.

2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ICCI Powered by Power-Gen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ilk gününde “Sürdürülebilir Enerji” başlıklı TÜSİAD özel oturumu yapıldı. Oturumda TÜSİAD’ın BCG ile birlikte hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” başlıklı rapor çalışmasının bulguları paylaşıldı. TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler’in moderasyonunda, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcıları Korkut Öztürkmen Arkın Akbay ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet Acarla, Tamer Çalışır ve Ahmet Tohma tarafından raporun ayrıntıları ele alındı.  

TÜSİAD’ın “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” çalışması, elektrik ve doğal gaz sektörlerindeki kazanımları, mevcut durum ve iyileştirme alanlarını ayrıntılı olarak ele alıyor. Rapordaki öneriler, yükselen elektrik talebini karşılayacak büyüklükte yatırım tutarının sağlanmasını amaçlarken, aynı zamanda “Dijital”, “Dağıtık” ve “Düşük karbon” (3D) bakış açısı altında enerjide tüketicilere ve tüm paydaşlara sağlanabilecek önemli fırsatları ortaya koyuyor.

Enerjide 3D ile yıllık 34 milyar dolarlık ek katma değer

Hazırlanan raporda Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinde Türkiye’nin potansiyelini en etkin, rekabetçi ve verimli şekilde değerlendirebilmek için beş temel gereksinim sıralanıyor. Kaynak optimizasyonu, öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü şebeke altyapısı, değer zincirinin tamamında çevrenin korunması ve Vizyon 2030/2050 olarak belirlenen beş temel gereksinimi karşılamak üzere, Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilirlik üçlü sacayağını da destekleyecek şekilde 10 somut ve uygulanabilirliği yüksek ana öneri de raporda yer buluyor. Bu öneriler şöyle sıralanıyor:

  • Mevcut santrallerin maliyet etkin çalışmasının sağlanması,
  • Perakende tarifelerinin yeniden düzenlenmesi,
  • Piyasanın hızlı değişen koşullara göre yeniden tasarlanması,
  • Şebeke altyapılarına ilişkin uzun vadeli plan oluşturulması
  • Doğal gaz toptan satış piyasasının etkin hale getirilmesi
  • Teknoloji ve trendlere uyum sağlanması ve enerji verimliliğinin artırılması
  • Yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılması
  • Linyit kaynaklarının çevreyle uyumlu, optimum şekilde ve verimli teknolojilerle değerlendirilmesi
  • Uzun vadeli enerji ve iklim stratejisi ile yol haritasının belirlenmesi
  • Enerji sektöründe yönetişimin etkinleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” çalışmasında yükselen elektrik talebi ışığında 2030 yılına yönelik Türkiye enerji senaryoları da ele alındı. Temelinde yenilenebilir kaynaklar, depolama, akıllı şebekeler, elektrikli ulaşım uygulamalarının yer aldığı Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu’nun, enerji verimi potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim oranının artırılması ve sera gazı salımı artış hızının azaltılması gibi alanlarda, enerji sektörü perspektifinden çok önemli katkı sağlayacağı ortaya kondu.

Yapılan analizler kapsamında kısa ve orta vadeli 10 önerinin uygulanmasıyla, elektrik ve doğal gaz sektörlerinin 2030 yılında, yüksek ekonomik büyüme kapsamında olağan makroekonomik dinamik içinde Türkiye ekonomisine sağlaması beklenen 99 milyar dolarlık katma değere ek olarak 34 milyar dolarlık katma değer sağlanabileceği gösterildi.

 


  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :+ Benzer Haberler
» TÜSİAD: “Kayıp Ütopyalar ve Korkulan Distopyalar: Liberal Dünya Düzeninin Geleceği”
» İş dünyasından “Başarısızlık Zirvesi”
» “Şirketleri büyüten girişimciyi patron yapan” fuar kapılarını açtı
» TEGEP Eğitim ve Gelişim Zirvesi 2018’e Bilet Kazan!
» BTTO - BUİKAD Arasında İşbirliği Protokolü imzalandı
» Yöneticinin kişisel dönüşümü, inovasyona dönüşüyor
» KOBİ’ler için güçlü olmanın yolları
» E-ticarette rekabetin 4 kuralı
» "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" Girişimcilik Programına dönüşüyor
» Güler Sabancı: "Kızkardeşler Geleceğin Nasa’sını Türkiye’de Kurabilirler"
» BUİKAD İŞKUR ile işbirliği protokolü imzaladı
» TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi
» BUİKAD Kır çiçekleri için koştu
» İhracat Akademisi ile KOBİ’ler ihracatçı olacak
» İhracattaki her üç topuk sesinden biri Egeli kadınlara ait
» Girişimci kadınlar sertifikalarını aldı
» TİM tarihinde ilk kez kadın konseyi oluşturuldu
» Shell&Turcas, Ankara’da kadınlarla güçleniyor
» İş hayatında artık “yeni yakalar” oluşuyor
» ​P G, geleceğin kadın liderlerini yetiştiriyor
» Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı
» Genç iş insanları cinsiyet eşitsizliğine "dur" diyor
» Kauçuk sektörü temsilcilerinden “pozitif ayrımcılık” talebi
» “BricaR Zirvesi” TÜSİAD evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek
» TÜSİAD Buenos Aires’te düzenlenecek B20 Zirvesi’ne katılıyor